Zasady Wynajmu Koszy Zsypowych

Podstawowe zasady wynajmu koszy zsypowych w firmie Kontener Serwis Lukas

1. Sprzęt wynajmowany jest na doby – prezentowane w cenniku ceny są stawkami dobowymi.
2. Wysokość stawki dobowej zależna jest od czasu najmu – im dłuższy czas najmu, tym niższa stawka dobowa.
3. Przy pierwszych wynajmach pobierana jest kaucja, o wysokości której decyduje długość najmu.
4. Nie nalicza się opłat za niedziele i święta.
5. Istnieje możliwość negocjacji cen.
7. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
8. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Spółki prawa handlowego:

Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.
• Pisemne oświadczenie osoby umieszczonej w KRS o aktualności danych zamieszczonych w KRS (tylko w przypadku wyciągu z rejestru handlowego z numerem KRS starszego niż 6 miesięcy).
• Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.

Jednostki budżetowe:

Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.
• Pisemne zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej.
• Pisemne pełnomocnictwo jednostki budżetowej (podpisane przez kierownika jednostki budżetowej) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

Dowód osobisty.
• Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
• Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.

• Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy wynajem osobiście przez właściciela).

Osoby fizyczne :

Dowód osobisty.
• Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
• Dodatkowe potwierdzenie adresu zameldowania, np. zapłacony rachunek opłat stałych.

Masz pytania?

Zadzwoń 605 077 878 lub napisz do nas biuro@lukaskontener.pl